Jintawan Herb LOGO


Functional Mixed Herbal Beverage.
LINE : @JINTAWAN
371/1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Hot Line 096-678-9911 096-693-9944 088-251-9641

我们的产品


out of stock

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง ดอกคำฝอยพลัส
เหมาะสำหรับช่วยบำรุงโลหิตและช่วยเรื่องภูมิแพ้
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 60 ซอง

580.00 BHT

蒋达草药饮品 - 降低血糖促进胰腺有效循环

550.00 BHT

金达婉草药饮品-有效降低血脂

520.00 BHT

out of stock เหมาะสำหรับช่วยบำรุงโลหิตและช่วยเรื่องภูมิแพ้ ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซอง

300.00 BHT

เหมาะสำหรับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด บำรุงตับ
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซองเหมาะสำหรับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด บำรุงตับ
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซอง

300.00 BHT

金达婉草药饮品-有效降低血脂

280.00 BHT联系我们


请留言

สมุนไพร จินตะวันเฮิร์บ
LINE : @Jintawan
371/1 ถ. มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สายด่วน 096-678-9911/ 096-693-9944 / 088-251-9641