fbpx

วิธีคำนวณดัชณีมวลกาย

วิธีคำนวณหาดัชนีมวลกาย      ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / (ส่วนสูง)^ 2 
   น้ำหนัก : หน่วยเป็นกิโลกรัม 
   ส่วนสูง : หน่วยเป็นเมตร 

     ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 160 ซม. 

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / (ส่วนสูงเมตร)^ 2 
ดัชนีมวลกาย = 60 / (1.6) ^2 = 23.43 

ซึ่งเมื่อเราได้ดัชนีมวลกาย (BMI) แล้วก็นำไปเทียบ เพื่อดูว่าค่าของเราตกอยู่ที่ช่วงไหน 

ดัชนีมวลกาย ชาวเอเชีย 
  
ต่ำกว่า 18.50 น้ำหนักต่ำกว่าปกติ 
18.50-22.99 น้ำหนักเหมาะสม 
23.00-24.99 น้ำหนักเกิน 
25.00-29.99 อ้วน 
30.00 ขึ้นไปอ้วนผิดปกติ 

วิธีคำนวณอัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR)


ความยาวเส้นรอบเอว ( หน่วยเป็น ซม.) / ความยาวเส้นรอบสะโพก (หน่วยเป็น ซม.) 
     ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรอบเอว = 82 ซม. และรอบสะโพก = 90 ซม. 


ความยาวเส้นรอบเอว (หน่วยเป็น ซม.) / ความยาวเส้นรอบสะโพก (หน่วยเป็น ซม.) 
อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก (WHR) = 82/90 = 0.91 

ค่าที่ได้ ถ้าเกิน 0.85: แสดงว่ามีภาวะ อ้วนลงพุง 
ค่าที่ได้ 0.76-0.84: แสดงว่าคุณกำลังใกล้เข้าสู่ภาวะลงพุง ควรเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว 
ค่าที่ได้ ตำกว่า 0.75: แสดงว่าคุณไม่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากไขมัน 

สำหรับคนไทยแล้วความยาวเส้นรอบเอว มาตรฐานคือ 

   สำหรับผู้ชาย ไม่ควรเกินกว่า 90 ซม. 
   สำหรับผู้หญิง ไม่ควรเกินกว่า 80 ซม. 

เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณ

แสดงความคิดเห็น

Logo
รายการเปรียบเทียบ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0