fbpx
Play Video

#ทานดี #ทานง่าย #มีประโยชน์ # เชียงดา#ตรีผลา

เชียงดา…สมุนไพรหลักใน เครื่องดื่มสมุนไพรเชียงดาตรีผลา 

          ตามข้อมูลเชิงวิชาการ ระบุว่า ราชินีผักพื้นบ้านของภาคเหนืออย่าง “ผักจินดา” หรือ “ผักเชียงดา” เป็นผักพื้นบ้านไทยที่มีสกุล (Genus) เดียวกับGymnema Sylvestre ที่พบมากในประเทศอินเดีย ซึ่งถูกใช้รักษาโรคเบาหวานมานานกว่า 2,000 ปี จนได้รับขนานนามว่าเป็นนักฆ่าน้ำตาล ด้วยเหตุนี้ผักเชียงดาพื้นบ้านของไทยในชื่อ Gymnema จึงมีงานวิจัยมากมายจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ โดยสรรพคุณของผักเชียงดานั้นไม่ได้มีแค่ปรับระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงตับอ่อน แต่ยังช่วยปรับความดันโลหิต ลดอาการแพ้ ลดอาการไข้ และอื่นๆ อีกด้วย

  ตรีผลา     

         ตำรับยา “ตรีผลา” ประกอบด้วยสมุนไพร 3 อย่าง ประกอบด้วย 

 1.  สมอไทย มีรสเปรี้ยวฝาดขมอ่อนๆ เป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาอาการท้องผูก แก้ไอแก้เจ็บคอได้ ระบายพิษไข้ บำรุงน้ำดี สมานแผลในกระเพาะอาหารได้
 2.  สมอพิเภก มีรสเปรี้ยวฝาดหวานเป็นยาระบาย บำรุงธาตุ แก้เสมหะในปากในคอ ผลห่ามสมอพิเภกมีน้ำมันคล้ายน้ำมันระหุ่ง ใช้เป็นยาถ่ายยาระบายได้ ส่วนผลสุก มีส่วนในการทำงานของน้ำดี ช่วยระบบย่อย อาหารได้เหมือนกัน
 3.   มะขามป้อม มีรสเปรี้ยวฝาดขม ช่วยในการแก้ไอขับเสมหะ สมานแผลในปากในคอ แก้ร้อนในกระหายน้ำ และยังมีวิตามินซีสูง
 
           ตรีผลา มีสรรพคุณช่วยรักษาความสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย และเป็นยาที่ปลอดภัยไร้พิษข้างเคียงใดๆ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง และใช้ได้กับคนทุกธาตุ ทุกเพศทุกวัย
        ยาทั้ง 3 ตัวนี้ (ตรีผลา) จะทำหน้าที่ควบคุม และกำจัดพิษ และเสริมสรรพคุณซึ่งกัน และกัน การนำยาตำรับตรีผลามาใช้ในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างที่กำลังส่งเสริมกันกว้างขวางในปัจจุบันจึงปลอดภัยดี ช่วยให้เกิดการระบายของเสียที่อยู่ในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงพวกสารพิษต่างๆ ที่ถูกกวาดล้างออกมาด้วย
         ตัวยาทั้ง 3 (พิกัดตรีผลา) ควบคุมพิษข้างเคียงของกัน และกัน เช่น รสเปรี้ยว ซึ่งมีฤทธิ์ระบายของลูกสมอพิเภก อาจทำให้เกิดอาการมวนท้อง จึงต้องใช้ลูกสมอไทย และลูกมะขามป้อม ซึ่งมีรสฝาด และขม ช่วยแก้ลมจุกเสียด และลดอาการมวนท้อง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยเสริมฤทธิ์ระบายโดยไม่เป็นอันตราย เพราะยาตำรับนี้เป็นยาที่ควบคุมการถ่าย และการหยุดถ่ายโดยอัตโนมัติ ป้องกันมิให้ร่างกายอ่อนเพลีย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนเฒ่าชรา

เชียงดา…สมุนไพรหลักใน เครื่องดื่มสมุนไพรเชียงดาตรีผลา 

          ตามข้อมูลเชิงวิชาการ ระบุว่า ราชินีผักพื้นบ้านของภาคเหนืออย่าง “ผักจินดา” หรือ “ผักเชียงดา” เป็นผักพื้นบ้านไทยที่มีสกุล (Genus) เดียวกับGymnema Sylvestre ที่พบมากในประเทศอินเดีย ซึ่งถูกใช้รักษาโรคเบาหวานมานานกว่า 2,000 ปี จนได้รับขนานนามว่าเป็นนักฆ่าน้ำตาล ด้วยเหตุนี้ผักเชียงดาพื้นบ้านของไทยในชื่อ Gymnema จึงมีงานวิจัยมากมายจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ โดยสรรพคุณของผักเชียงดานั้นไม่ได้มีแค่ปรับระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงตับอ่อน แต่ยังช่วยปรับความดันโลหิต ลดอาการแพ้ ลดอาการไข้ และอื่นๆ อีกด้วย

ตรีผลา     

         ตำรับยา “ตรีผลา” ประกอบด้วยสมุนไพร 3 อย่าง ประกอบด้วย 

 1.  สมอไทย มีรสเปรี้ยวฝาดขมอ่อนๆ เป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาอาการท้องผูก แก้ไอแก้เจ็บคอได้ ระบายพิษไข้ บำรุงน้ำดี สมานแผลในกระเพาะอาหารได้
 2.  สมอพิเภก มีรสเปรี้ยวฝาดหวานเป็นยาระบาย บำรุงธาตุ แก้เสมหะในปากในคอ ผลห่ามสมอพิเภกมีน้ำมันคล้ายน้ำมันระหุ่ง ใช้เป็นยาถ่ายยาระบายได้ ส่วนผลสุก มีส่วนในการทำงานของน้ำดี ช่วยระบบย่อย อาหารได้เหมือนกัน
 3.   มะขามป้อม มีรสเปรี้ยวฝาดขม ช่วยในการแก้ไอขับเสมหะ สมานแผลในปากในคอ แก้ร้อนในกระหายน้ำ และยังมีวิตามินซีสูง
 
           ตรีผลา มีสรรพคุณช่วยรักษาความสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย และเป็นยาที่ปลอดภัยไร้พิษข้างเคียงใดๆ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง และใช้ได้กับคนทุกธาตุ ทุกเพศทุกวัย
        ยาทั้ง 3 ตัวนี้ (ตรีผลา) จะทำหน้าที่ควบคุม และกำจัดพิษ และเสริมสรรพคุณซึ่งกัน และกัน การนำยาตำรับตรีผลามาใช้ในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างที่กำลังส่งเสริมกันกว้างขวางในปัจจุบันจึงปลอดภัยดี ช่วยให้เกิดการระบายของเสียที่อยู่ในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงพวกสารพิษต่างๆ ที่ถูกกวาดล้างออกมาด้วย
         ตัวยาทั้ง 3 (พิกัดตรีผลา) ควบคุมพิษข้างเคียงของกัน และกัน เช่น รสเปรี้ยว ซึ่งมีฤทธิ์ระบายของลูกสมอพิเภก อาจทำให้เกิดอาการมวนท้อง จึงต้องใช้ลูกสมอไทย และลูกมะขามป้อม ซึ่งมีรสฝาด และขม ช่วยแก้ลมจุกเสียด และลดอาการมวนท้อง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยเสริมฤทธิ์ระบายโดยไม่เป็นอันตราย เพราะยาตำรับนี้เป็นยาที่ควบคุมการถ่าย และการหยุดถ่ายโดยอัตโนมัติ ป้องกันมิให้ร่างกายอ่อนเพลีย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนเฒ่าชรา

เจียวกู้หลาน ช่วยทำให้ ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น และลดภาวการณ์เกิดพิษเรื้อรังที่ ตับบำรุงตับ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ เสริมสร้างเซลล์ไขกระดูกและเม็ดเลือดขาว

 

 

เอกสารอ้างอิง

1. ภก.ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล.สมุนไพรน่ารู้ เจียวกู่หลาน.คอลัมน์ การส่งเสริมสุขภาพวารสารเภสัชกรรมชุมชน.ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 เดือนตุลาคม 2552 .หน้า 39 – 40
2. อรสา ดิสถาพร. 2551. เอกสารวิชาการการพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย. สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.หน้า 63 – 66

ใบเตยหอม ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วย บำรุงสมอง ประสาท ทำให้สดชื่น และแก้อาการอ่อนเพลีย 

 

เอกสารอ้างอิง

ใบเตย.กระดานถาม-ตอบ.สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.(ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/user/reply.asp?id=6483

 

ดวงจันทร์เกรียงสุวรรณ. 2546. พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยาเตยหอมและแตงกวา.งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ลูกใต้ใบ ลดอาการดับร้อนตับอักเสบ เป็นยาแก้ไข้ ลดความร้อน ขับปัสสาวะ

 

เอกสารอ้างอิง

 1. ศิริพร  เหลียงกอบกิจ.ลูกใต้ใบ&ตับอักเสบบี.จุลสารข้อมูลสมุนไพร.
 2. รศ.ภกญ.นวลน้อย จูฑะพงษ์.รายงานการวิจัยฤทธิ์ของลูกใต้ใบต่อหน้าที่ไมโตคอนเดรียในตับหนูขาว.สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
 3. ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาว.ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร.สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิธีรับประทาน :
ใส่ซองสมุนไพร 1 ซองลงในแก้ว เติมน้ำร้อน 150-200 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้สมุนไพรละลายประมาณ 1-2 นาที
ใช้ช้อนนวดซองเบาๆ เพื่อช่วยให้สมุนไพรละลายในน้ำร้อนออกมาได้ง่ายขึ้น รสชาติหอมหวาน ร้อน ฝาด ขม กลมกล่อมครบรส 
ควรดื่มในช่วงท้องว่างเพราะจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมตัวยาสมุนไพรได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ทานวันละสองเวลา ก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารกลางวันหรือก่อนนอน

ผลตอบรับจากผู้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเชียงดาตรีผลา

ลูกค้า ทานผลิตภัณฑ์แล้วทั่วประเทศ 30,000 ราย

และซื้อทานเป็นประจำมากว่า 4,000 ราย

สั่งซื้อง่าย เก็บเงินปลายทาง

 • ฿ 0.00
 • ซื้อแบบง่าย ขอซื่อและเบอร์โทร ให้น้องๆโทรกลับค่ะ
 • กรณีชำระเงินปลายทาง กรุณาใส่ที่อยู่รับสินค้าค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

094-716-4564
หรือ Line @jintawan
Logo
รายการเปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบ
0