fbpx

กลีเซอรีนพญายอ

฿30

รายการที่ต้องการเพิ่มในสิ่งที่อยากได้แล้วลบออกจากสิ่งที่อยากได้ 0
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ขายโดย
กรีนฮาร์ท
@ กรีนฮาร์ท สอบถามผู้ขาย

สรรพคุณ : รักษาแผลร้อนใน และเริมในปาก

ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร มีสารสกัดพญายอ 10 มิลลิลิตร (สกัดจากพญายอ 200 กรัม)

ปริมาณสุทธิ : 10 มิลลิลิตร

วิธีใช้ : ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง

รายงานการล่วงละเมิด

สรรพคุณ : รักษาแผลร้อนใน และเริมในปาก

ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร มีสารสกัดพญายอ 10 มิลลิลิตร (สกัดจากพญายอ 200 กรัม)

ปริมาณสุทธิ : 10 มิลลิลิตร

วิธีใช้ : ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง    

ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง : ไม่มีรายงานข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์ : ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ข้อมูลความเป็นพิษ : ไม่เกิดพิษในสัตว์ทดลอง

ข้อเสนอแนะ : ในรูปแบบของยาครีมพญายอ ยาหม่องพญายอ และคาลาไมน์พญายอ ห้ามใช้บริเวณริมฝีปากและภายในช่องปาก

Vendor Information

เพิ่มในสิ่งที่อยากได้แล้วลบออกจากสิ่งที่อยากได้ 0
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
โทนเนอร์สมุนไพร 200 มล.
โทนเนอร์สมุนไพร 200 มล.
เพิ่มในสิ่งที่อยากได้แล้วลบออกจากสิ่งที่อยากได้ 0
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ชาชงมะตูม บรรจุ 10 ซองชา (ซองชาละ 2.5 กรัม)
เพิ่มในสิ่งที่อยากได้แล้วลบออกจากสิ่งที่อยากได้ 0
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
อภัย-บี
อภัย-บี
เพิ่มในสิ่งที่อยากได้แล้วลบออกจากสิ่งที่อยากได้ 0
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
Psyllium Husk ไซเลี่ยมฮัสค์
Psyllium Husk ไซเลี่ยมฮัสค์

Product Enquiry

Logo
รายการเปรียบเทียบ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0