Jintawan Herb LOGO


Functional Mixed Herbal Beverage.
LINE : @JINTAWAN
371/1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สายด่วน 096-678-9911 096-693-9944 088-251-9641

ผลิตภัณฑ์ของเรา


เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง ดอกคำฝอยพลัส
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 60 ซอง

580.00 BHT

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง เชียงดาตรีผลา
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 60 ซอง

550.00 BHT

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง จินตะวันเฮิร์บ
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 60 ซอง

520.00 BHT

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง ดอกคำฝอยพลัส
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซอง

300.00 BHT

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง เชียงดาตรีผลา
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซอง

300.00 BHT

เครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง จินตะวันเฮิร์บ
ขนาดซองละ 2 กรัม บรรจุ 30 ซอง

280.00 BHTติดต่อเรา


ส่งข้อความถึงเรา

สมุนไพร จินตะวันเฮิร์บ
LINE : @Jintawan
371/1 ถ. มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สายด่วน 096-678-9911/ 096-693-9944 / 088-251-9641