fbpx

ทดสอบ เวชกรรมไทย ชุด 1

134

คุณมีเวลาจำกัดนะค่ะ

หมดเวลาแล้วค่ะ


แนวข้อสอบเวชกรรมไทยชุดที่ 1

แนวข้อสอบ เวชกรรมไทย ชุดที่ 1 ( 50 ข้อ )

ต้องตอบถูก 80 %  จึงจะถือว่าผ่านนะคะ

1 / 50

เมื่อทารกพ้นกําหนดแผนทรางที่ดีหรือแผนทรางที่ร้ายแล้ว ทําไมบางครั้งทารกที่มีโรคเบาบางจึงเลี้ยงยากแต่ทารกที่เกิดร้ายนักจึงเลี้ยงง่าย ต้องอาศัยอะไรบริโภคจึงวัฒนาเจริญขึ้น

2 / 50

สตรีมีกายแตกต่างจากชายอย่างไรบ้าง

3 / 50

โลหิตคลอดบุตร เมื่อบังเกิดทําให้โลหิตคั่ง เดินไม่สะดวก แล้วตั้งขึ้นเป็นลิ่ม เป็นก้อน สมมุติไว้ว่าอย่างไร

4 / 50

ช่วงที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดาเรียกว่าอะไร

5 / 50

ริดสีดวงมหากาฬ 4 จําพวกว่าเกิดที่ใดบ้าง

6 / 50

พระคัมภีร์มหาโชตรัตน์ ว่าด้วยสตรีภาพตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดา มีกายแตกตางจากชายอย่างไร

7 / 50

สตรีที่ตั้งครรภ์ขึ้นได้ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ก็ดี จะแสดงอะไรให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย

8 / 50

อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ ที่ทําให้คนไข้มีอุจาระกลิ่นทั้งหญ้าเน่า มีอาการปากแห้ง คอแห้ง หนักตัว

คือ สมุฏฐานเตโชธาตุระคนด้วยสิ่งใด

9 / 50

สตรีมีโลหิตปกติโทษ คือ สัตว์ที่จะมาปฏิสนธิในท้องมารดาได้ เพราะ

10 / 50

กาฬที่ผุดขึ้นมาที่ต้นกรามทั้งสองข้างมีสัณฐานยาวไปเหมือนตัวปลิง อาการจับสะท้านร้อนสะท้านหนาว

เชื่อมซึม ชื่ออะไร

11 / 50

เมื่อจะมีระดูมาให้มีอาการ กระทําให้ท้องขึ้น ท้องพอง จุกเสียด ตัวร้อน คลื่นเหียนอาเจียนลมเปล่า เป็นลักษณะ โลหิตอันบังเกิดจากกองธาตุใด

12 / 50

ลักษณะแห่งน้ำนมแม่ที่ดี สมควรเลี้ยงกุมาร กุมารี คือข้อใด

13 / 50

คัมภีร์ปฐมจินดากําหนด โลหิตระดูสตรีที่เป็นปกติโทษ 5 ประการ คือ

14 / 50

ข้อใดเป็นวันเวลาที่ใช้กําเริบ 4 สถาน

15 / 50

อาการปรากฏเมื่อใกล้มีระดูมา ให้เป็นไข้จับ ให้สบัดร้อนสบัดหนาว ปวดศีรษะเป็นกําลัง ครั้นมีระดูออก

มาแล้วอาการก็หายไป เป็นโลหิตระดูในข้อใด

16 / 50

ลักษณะน้ำนมให้โทษแก่กุมาร เกิดในสตรีที่มีกลิ่นตัวชนิดใด

17 / 50

อาการยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อกระดูกให้เจ็บปวดยิ่งนัก เป็นอาการเนื่องจากวาโยธาตุใดแตก

18 / 50

ด้วยอํานาจแห่งลมกัมมัชวาตพัดให้กําเริบ หมายถึงลมอะไร

19 / 50

สัตว์วัตถุใช้มูลทํายา สรรพคุณแก้ไข้ที่เกิดจากพิษตานซาง แก้ริดสีดวง แก้ลมป่วง แก้ปวดท้อง คืออะไร

20 / 50

ในคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวไว้ว่า สัตว์ที่ปฏิสนธิในชมพูทวีปมีหลายสถาน อยากทราบว่า สัตว์ที่เกิดเป็น

ฟองฟักไข่” นั้น มีชื่อเรียกว่าอะไร

21 / 50

เบญจกัลยาณี เป็นลักษณะแม่นมที่ดีมีกี่จําพวก

22 / 50

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะน้ำนมพิการในหญิง 3 จําพวก

23 / 50

ข้อใดมิใช้ชื่อในต้อกระจก 7 ประการ

24 / 50

เส้นเอ็นย่อมเป็นรู        ...................................

กําเริบมักรุมร้อน         ให้ศุขทุกทุกราตรี

ข้อความใดควรเป็นข้อความที่เติมลงในช่องว่าง

25 / 50

ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ระบบการเงิน( Financial System  )

I. ช่องทางในการบริหารความเสี่ยง

II. เครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐ

III. ให้บริการด้านชาระราคา

26 / 50

ลักษณะฝียอดเดียวชนิดหงาย 2 ถ้าบังเกิดในเดือน 5-6-7-8-9-10 เกิดเพื่ออะไร

27 / 50

ลักษณะน้ำนมที่ไม่ควรนํามาเลี้ยงกุมาร ต้องมีลักษณะอย่างไร

28 / 50

สตรีผู้ใดมีสามีแล้วหรือมิได้มีสามีก็ดี เมื่อระดูมานั้นมีอาการกระทําให้ท้องขึ้นท้องพอง ให้จุกเสียดเป็น

กําลังให้ตัวร้อนจับเป็นเวลา ให้คลื่นเหียน ให้อาเจียนลมเปล่า ระดูไม่สะดวก มีสีดังดอกคําจาง เป็นโลหิตเกิดจากกองธาตุใด

29 / 50

ตรีสัณฑะฆาต ถ้าบังเกิดแก่ผู้ใด มักให้มีอาการต่างๆ ถ้าเกิดขึ้นในปอดจะมีอาการอย่างไร

30 / 50

คัมภีร์ปฐมจินดา ได้กล่าวถึงโรคอะไร

31 / 50

ครรภ์วิปลาส สาเหตุที่ทําให้สตรีทั้งปวงแท้งบุตร เกิดจากสาเหตุใด

32 / 50

ที่กล่าวว่าคนไข้เป็น “ป้าง” นั้น ตรงกับข้อใด

33 / 50

ข้อใดเป็นชื่อของหญิงที่มีน้ำนมเป็นโทษแก่ทารก โดยหญิงนั้นมีกลิ่นตัวคาวดังน้ำล้างเนื้อ

34 / 50

ไข้มีอาการนอนไม่หลับในตอนกลางคืน แต่พอหลับตามักจะเพ้อ ปวดหัวมาก จิตใจกระวนกระวายร้อนในกระหายน้ำ เป็นอาการของไข้ทุวัน โทษอะไร

35 / 50

ซางที่เกิดในกระหม่อมแล้วมาขึ้นในเพดาน ยอด 1 หรือ 3 ยอด 4 ยอด ครั้นได้ 2 เดือน 3 เดือน ก็กระจาย

ออกมาขึ้นเหงือกและกรามทั้งสองข้าง ให้เจ็บปวดมีพิษทั่วไป คือ ซาง

36 / 50

เมื่อสัตว์ในครรภ์ปฏิสนธิครบ 1 สัปดาห์ จะพัฒนาเป็น

37 / 50

ในคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวถึงครรภ์วิปลาสมีกี่ประการ

38 / 50

กระษัย เป็นกลุ่มอาการของโรคอะไร

39 / 50

คนไข้มีอาการดังนี้ ร่างกาย มือเท้าเย็นดุจน้ำแข็ง บวมแต่ปลายเท้าขึ้นมาก่อน เกิดจากคานด้านใดของร่างกาย

40 / 50

ที่เกิด โลหิตระดูของสตรี เมื่อจะมีมาให้ดุจไข้จับร้อนๆ หนาวๆ ปวดศีรษะมาก ข้อใดถูกต้อง

41 / 50

อาการเมื่อใกล้จะมีระดูมา คือ ร้อนผิวหนังและให้แคงดังผลตําลึงสุก บางทีให้ผุดขึ้นทั้งตัวดังยอดหัด

และฟกเป็นดังใช้รากสาดอยู่ 2 วัน 3 วัน คือโลหิตระดูอันเกิดแก่สิ่งใด

42 / 50

กาฬต่อไปนี้เป็นกาฬอะไร เป็นตั้งแต่ดีลงมาอุจจาระ ปัสสาวะ เนื้อตัวเหลืองดังขมิ้นทา กระหายน้ำ

หอบหายใจขัด ละเมอเพ้อพก 3 วัน จักอาสัญ

43 / 50

พืชวัตถุสรรพคุณ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้เม็ดผื่นคัน แก้ฟกบวม เคล็ดยอก คืออะไร

44 / 50

อาการที่ท้องน้อยและหัวเหน่าแข็งดุจแผ่นศิลา เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ นานเข้าลามมาถึงยอดอก บริโภค

อาหารไม่ได้ ปวดขบดังจะขาดใจตาย เป็นอาการของกระษัยอะไร

45 / 50

ลักษณะทราง ทรางนิลเกิดในกระม่อม แล้วลงมาเกิดในเพดาน มีจํานวนยอดตามข้อใด

46 / 50

โลหิตต้องพิฆาต หมายถึงข้อใด

47 / 50

ต่อมโลหิตระดู จะบังเกิดมาตามประเวณีของสตรีภาพ เมื่อใด

48 / 50

ใช้ที่ผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดทรายทั่วตัวให้กันเป็นกําลัง เกาหรือเอาไม้พูดให้โลหิตออกไปทั่วตัวก็ไม่หายคัน

คือข้อใด

49 / 50

มนุษย์ทั้งหลายถือปฏิสนธิออกจากครรภ์มารดา สตรีจะมีประเภทผิดจากบุรุษอย่างไร

50 / 50

“มหาพิกัดสมุฏฐานธาตุ” มีกี่กอง และกธาตุ

Your score is

The average score is 79%

0%

ปิด

Logo
รายการเปรียบเทียบ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0