ทดสอบ เวชกรรมไทย ชุด 2


Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/public/class-quiz-maker-public.php on line 1167

Deprecated: Implicit conversion from float 0.5 to int loses precision in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/includes/class-quiz-maker-data.php on line 890

Deprecated: Implicit conversion from float 0.5 to int loses precision in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/includes/class-quiz-maker-data.php on line 890

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 449
39

คุณมีเวลาจำกัดนะค่ะ

หมดเวลาแล้วค่ะ


Created by Admin-sun

แนวข้อสอบเวชกรรมไทยชุดที่ 2

แนวข้อสอบ เวชกรรมไทย ชุดที่ 2 ( 50 ข้อ )

ต้องตอบถูก 80 %  จึงจะถือว่าผ่านนะค่ะ

1 / 50

ข้อ 90. ลมพิเศษ มีลักษณะอาการทั้งสลบ ทั้งลง ทั้งอาเจียน มิรู้ว่าสันนิบาตสองคลอง ให้มือเขียว หน้าเขียวให้ชักมิรู้ว่าป่วง ให้ลงกำหนด 3 วัน ลมนี้เรียกตามคัมภีร์ชวดารว่าลมอะไร

2 / 50

ข้อ 100. ข้อใดเป็นอาการจับของไข้ประดง

3 / 50

ข้อ 97. ในการพิจารณาการรักษาไข้พิษไข้กาฬ มีข้อห้ามไว้อย่างไรบ้าง

4 / 50

ข้อ 74. ไข้ใดกระทำพิษให้ร้อนเป็นที่สุด ให้ร้อนเป็นเปลว จับเอาหัวอกดำ จมูกดำ หน้าสีดำเป็นด้าน ข้อใดถูกต้อง

5 / 50

ข้อ 98. เมื่อเวลาจับไข้ มีอาการตัวร้อนเป็นเปลว เท้าเย็นมือเย็น ให้เชื่อมมัว ไม่มีสติสมปฤดี ให้หอบ ให้สะอึกจับตัวแข็งเหมือนท่อนไม้ ให้ลิ้นกระด้างคางแข็ง จับไม่เป็นเวลา ถ้าพระอาทิตย์ตกพิษก็คลายลง เป็น ลักษณะของไข้อะไร

6 / 50

ข้อ 94. ตัวยาในข้อใด แก้โรคผิวหนัง ฆ่าเชื้อโรคในโลหิต แก้มะเร็งคุดฑะราด และแก้โรคพุพอง

7 / 50

ข้อ 63. เมื่อพิการให้ลงเป็นกำลัง แน่นในท้อง ให้แน่น ให้ไส้ตีบ

8 / 50

ข้อ 81. คนไข้สะท้านร้อนสะท้านหนาว ปวดศีรษะ ไอ จาม น้ำมูกตกมาก ตัวร้อน อาเจียน ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม กินอาหารไม่ได้แล้วแปรไปให้ไอมาก ทำพิษให้คอแห้ง ปากแห้ง ฟันแห้ง น้ำมูกแห้ง ท่านเห็นว่าเขาป่วยเป็นอะไร

9 / 50

ข้อ 83. ไข้มีอาการตัวร้อนจัด ปวดหัว กระหายน้ำ เจ็บตามเนื้อตามตัว ปัสสาวะเหลือง ผิวตัวแดง ฟันแห้ง ลิ้นคางแข็ง ปากแห้ง น้ำลายเหนียว ที่กล่าวมานี้เป็นอาการของไข้อะไร

10 / 50

ข้อ 91. เมื่อตรวจหัวใจด้วยเครื่องฟังแล้วพบว่าเสียงที่หัวใจเต้นดังฟืดๆ แฟดๆ คล้ายท่อแป็บรั่ว หรือยางรถรั่วชีพจรเดินตื้นเดินเร็วบ้าง หนักบ้าง เบาบ้าง จิตฟุ้งซ่าน นอนไม่หลับ เป็นอาการแสดงของโรคหัวใจ ชนิดใด

11 / 50

ข้อ 82. เสมหะแบ่งไว้กี่อย่าง และตั้งอยู่ที่ใด

12 / 50

ข้อ 51. ข้อใดที่กล่าวถึงชื่อและอาการ ไม่ถูกต้อง

13 / 50

ข้อ 75. อาการที่ท้องน้อยและหัวเหน่าแข็งดุจแผ่นศิลา เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ นานเข้าลามมาถึงยอดดอก บริโภคอาหารไม่ได้ ปวดขบดังจะขาดใจตาย เป็นอาการของกษัยใด

14 / 50

ข้อ 96. คัมภีร์ตักศิลา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงลักษณะอาการการรักษาไข้พิษไข้กาฬต่างๆ โดยกำหนดฝีกาฬ จัดแบ่งได้ที่ชนิด

15 / 50

ข้อ 77. ไข้สำประชวร นัยน์ตาขุ่นคล้ำและมัว เป็นไข้เพื่ออะไร

16 / 50

ข้อ 59. ข้อสำคัญของลำบองราหูอันบังเกิดใน 12 เดือน คือข้อใด

17 / 50

ข้อ 80. ไข้ใดมีอาการขมในปาก อยากกินแต่ของแสลง เนื้อสั่นระริกและเสียวไปทั้งตัว จุกเสียด บิดขี้เกียจ ยอกเสียดในอก ร้อนรุ่มกลุ้มใจ หายใจขัด เพราะในท้องมีก้อน อาการดังกล่าวนี้เป็นไข้เพื่ออะไร

18 / 50

ข้อ 71 เมื่อพิการให้หายใจสั้นเข้า จนไม่ออกไม่เข้า

19 / 50

ข้อ 67. กาฬที่ทำพิษให้สลบ ถ้าไม่รู้ถึงโรคสำคัญว่าลมจับ ถ้าสงสัยให้เอาเทียนส่องดู คือกาฬอะไร

20 / 50

ข้อ 66. คนไข้มีอาการเป็นไข้ ปากขมตัวสั่น พูดพร่ำเพ้อ ให้หนาวๆ ร้อนๆ และไอ เป็นลักษณะอาการของโทษ 2 (ทุวันโทษ) ข้อใด

21 / 50

ข้อ 79. ไข้มีอาการให้ปวดศีรษะมาก ให้ตาแดง ตัวร้อนเป็นเปลวให้ไอ สะบัดร้อนสะบัดหนาว ให้ปากแห้ง คอแห้ง เพดานแห้งฟันแห้ง ให้เชื่อมมัว ให้เมื่อยทั้งตัว จับไม่เป็นเวลา บางทีผุดขึ้นเป็นเม็ด บางทีให้ไอ เป็นโลหิตออกทางจมูก ทางปาก บางทีให้ซักเท้ากำมือกำ เป็นอาการไข้อะไร

22 / 50

ข้อ 88. นายอภิสิทธิ์ มีลมเป็นก้อน ตั้งอยู่บนหน้าขา มีโลหิตแตกออกมา ลมนั้นมีอย่างไร

23 / 50

ข้อ 58 สมุฏฐานเตโชธาตุพิกัด เป็นที่ตั้งแห่งจตุกาลเตโชจะวิปริตได้อาศัยอะไรเป็นเหตุ

24 / 50

ข้อ 99. ลมที่พัดอยู่ในลำไส้และในกระเพาะอาหาร คือธาตุลมชื่ออะไร

25 / 50

ข้อ 70. ไข่งูสวัด มีลักษณะอาการผุดอย่างไร

26 / 50

ข้อ 61. ข้อใดเป็นอาการของลมราทธยักษ์

27 / 50

ข้อ 89. ถ้าคนไข้มีอาการหน้าผากตึง นัยน์ตาดูไม่รู้จักอะไร มองไม่เห็นแล้วกลับเห็น หูตึงแล้วกลับได้ยิน จมูกไม่รู้กลิ่นแล้วกลับรู้ ลิ้นไม่รู้รสอาหารแล้วกลับรู้ กายไม่รู้สึกสัมผัสแล้วกลับรู้ มีอาการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา

28 / 50

ข้อ 87 ลักษณะปอดพิการ มีอาการอย่างไร

29 / 50

ข้อ 72. เตโชธาตุใด “ถ้าแตกแล้วเมื่อใดจะเยียวยามิได้เลย ตายเที่ยงแท้”

30 / 50

ข้อ 86. ไข้ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนแต่น้ำลาย เป็นไขอะไร

31 / 50

ข้อ 65. ลมสำหรับพัดทั่วสรีรกาย คือธาตุลมชื่ออะไร

32 / 50

ข้อ 85. คัมภีร์อุทร โรคว่าด้วย “มาน” มี 18 ประการ มานที่บังเกิดด้วยโลหิต น้ำเหลือง ระคนกัน ซึมซาบไปตามลำไส้น้อยใหญ่ พองขึ้นแน่นเข้าไปในทรวง บริโภคอาหารไม่ได้ ท้องใหญ่ขึ้น จะลุกจะนั่งไม่ได้ ให้ เหนื่อย หอบ เรียกว่า “มาน” อะไร

33 / 50

ข้อ 62. ลมอุทธังคมาวาตา เป็นลมที่พัดขึ้นเบื้องบน หรือท่านกล่าวว่าเป็นลมที่พัดจากไหนถึงไหน

34 / 50

ข้อ 93. โรคที่บังเกิดจากอุจจาระธาตุ ในคัมภีร์ธาตุบรรจบนั้นแพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้ยาอะไร รักษาโรคนี้

35 / 50

ข้อ 55. กองพิกัดสมุฏฐาน 4 ประการ ข้อใดไม่มีในคัมภีร์

36 / 50

ข้อ 84. ตามคัมภีร์ธาตุบรรจบ ผู้เป็นโรคอุจจาระธาตุ มีสาเหตุมาจากอะไร

37 / 50

ข้อ 92. ไข้ออกหัดมีลักษณะอาการผุดอย่างไร

38 / 50

ข้อ 60. เมื่อพิการให้อกแห้ง ให้กระหายน้ำ และเป็นโรค เช่น ริดสีดวงผอมแห้ง ชื่อว่าอะไรพิการ

39 / 50

ข้อ 57. กาละมุขะ ในคัมภีร์มุขโรค มีลักษณะอย่างไร

40 / 50

ข้อ 64. ลมสำหรับพัดตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงปลายเท้าท่านกล่างว่า ตั้งแต่ลำไส้น้อยถึงทวารหนัก คือ ลมอะไร

41 / 50

ข้อ 52. คัมภีร์มุขโรคว่าด้วยโรคที่เกิดในปากในคอ มีทั้งหมดกี่ประการ

42 / 50

ข้อ 56. ไต (ปิหะกัง) พิการ มีอาการอย่างไร

43 / 50

ข้อ 78. ไข้ประเภทลายตามตัว มีอาการเพ้อละเมอไป ผู้อื่นพูดด้วยไม่ได้ยิน (หูอื้อ จัดเป็นไข้ประเภทใด

44 / 50

ข้อ 73. ข้อใดที่กล่าวถึงชื่อและอาการไม่ถูกต้อง

45 / 50

ข้อ 68. ไข้ชนิดใดที่เมื่อเป็นแล้ว มีอายุอยู่ได้เพียงวันเดียว

46 / 50

ข้อ 53. พระคัมภีร์มุขโรค เป็นโรคที่เกิดในปากในคอ ท่านว่าเป็นเพราะอะไร

47 / 50

ข้อ 76. เมื่อพิการให้นัยน์ตาพร่า ให้วิงเวียนศีรษะ ให้เจ็บตามกระดูกสันหลัง อาเจียนแต่ลมเปล่า กินอาหารไม่ได้สะบัดร้อนสะบัดหนาว

48 / 50

ข้อ 95. ไข้สำประชวร หมายถึงไข้เกิดเนื่องจากอะไร

49 / 50

ข้อ 54. ลิ้นแตกแห้งเป็นเม็ดเป็นขุม เนื่องจากเป็นโรคอะไร

50 / 50

ข้อ 69. ไข้ที่มีอาการให้ปวดศีรษะ ตัวร้อนจัด นัยตาแดง อาเจียน นอนไม่หลับ คือ ไข้อะไร

Your score is

The average score is 78%

0%

ปิด